Tavoitteena terveellinen ja energiatehokas kiinteistö
Kiinteistölämpöpumput

Lämmöntalteenotto

Ennen vuotta 2003 rakennetuissa kerrostaloissa ei edellytetty lämmöntalteenottoa ilmanvaihdosta. Käytännössä lämmintä sisäilmaa puhalletaan suoraan ulos, ja kiinteistön energiankulutuksesta noin 35 % menee tätä kautta hukkaan.

Poistoilmalämpöpumpulla saadaan kerättyä suuri osa tästä energiasta talteen. Järjestelmä jäähdyttää ulospuhallettavan ilman lähelle nollaa astetta ja siirtää energian kiinteistön lämmitysverkostoon sekä tuottaa energialla lämmintä käyttövettä. Tyypillisesti järjestelmä alentaa kiinteistön lämmityskustannuksia 30-40 %.

Järjestelmä parantaa asumismukavuutta innovatiivisen lämpötilaohjauksen ja yötuuletuksen avulla. Lämpötilaohjauksella kiinteistön tehostettua ilmanvaihtoa lasketaan ulkoilman lämpötilan mukaan. Toiminto vähentää merkittävästi vedon tunnetta asunnoissa ja samalla kiinteistön kokonaisenergiankulutus laskee. Yötuuletus tehostaa ilmanvaihtoa kuumien kesäpäivien öinä poistaen tehokkaasti lämpökuormaa kiinteistöstä.

Lue lisää esitteestä »

Kiinteistölämpöpumput

KojaThermia Nibe

Copyright © 2020 Topi Riivari Oy